ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2018. február 15-től)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a www.oquendo.hu weboldalon a COOFFEE s.r.o. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a COOFFEE s.r.o. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.oquendo.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

 

CÉGADATOK

A COOFFEE s.r.o. fontosabb adatai a következők:

Cégnév:                                  COOFFEE s.r.o.
Székhely:                                Rol’níckej školy 1519, Komárno 945 25, Slovakia
Cégjegyzékszám:                   44 337 558
Nyilvántartja                         Nyitra Cégbíróság: 23132/N; 25.09.2008
Adószám:                               2022691638
Közösségi adószám:               SK2022691638
Telefon:                                  +421 918 54 55 86
Email cím:                              info@oquendo.hu
Ügyfélszolgálat:                     Hétfőtől péntekig 09:00-16:00-ig

 

VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBÓL

Termékismertető
Kávé és Tea. A COOFFEE s.r.o. csapata e két termékcsoportot és a hozzájuk tartozó kiegészítőket kínálja vásárlóinak. A világ minden fontos termőterületéről vásárolunk. Vevőinknek a legjobb minőséget kínáljuk optimális áron.

 

Vásárlás menete, megrendelés
Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő terméket és tegye be a kosárba.

A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a kosár tartalmának véglegesítését. Ezt követően szükséges kitöltetni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a COOFFEE s.r.o. és a vevő között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki. A "Pénztár" oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

A COOFFEE s.r.o. a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg egy adott termék fellelhető a webshopban, a weboldalon elérhető.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül e-mail-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a COOFFEE s.r.o. e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítjük.
Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a COOFFEE s.r.o. nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a COOFFEE s.r.o. a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: (i) korábbi banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét, (ii) korábbi utánvétes fizetés kérése esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg utánvétes fizetés helyett megfizeti a vételárat és a kétszeri kézbesítés díját banki átutalással. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja, vagy a vételár és a kétszeri kézbesítés díja) a megfizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak.
Amennyiben (i) a COOFFEE s.r.o. felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a csomagolási és szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben a COOFFEE s.r.o. nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.oquendo.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. Egyedi, nagy mennyiségű megrendelés esetén a COOFFEE s.r.o. külön megállapodást köt a vevővel a megrendelés teljesítésére nézve.

A jelen ászf alapján megkötött szerződésekre a szlovák jog az irányadó, a szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból.
Amennyiben a megrendelés leadásakor ehhez hozzájárult, úgy adatait az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljük statisztikai és marketing célokból.

 

Termékek ára, a vásárlás költségei
A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A COOFFEE s.r.o. a szlovák 222/2004 sz. – általános forgalmi adóról szóló a későbbi módosításokkal együtt értelmezett törvény hatálya alá tartozó adóalany.
Amennyiben közösségi adószámmal rendelkező, Szlovákián kívüli másik uniós tagállambeli áfa-adóalany részére történik az értékesítés, úgy az egyéb feltételek fennállása esetén az értékesítés közösségen belüli termékértékesítésnek tekintendő és a szlovák 222/2004 sz. – általános forgalmi adóról szóló a későbbi módosításokkal együtt értelmezett törvény szerinti általános forgalmi adó felszámítása, bevallása, megfizetése a vevő kötelezettsége.
Amennyiben közösségi adószámmal nem rendelkező, Szlovákián kívüli másik uniós tagállambeli áfa-adóalany, vagy szlovák áfa-adóalany, vagy nem áfa-adóalany részére történik az értékesítés, úgy az árakat a szlovák 222/2004 sz. – általános forgalmi adóról szóló a későbbi módosításokkal együtt értelmezett törvény szerinti általános forgalmi adó terheli, az ellenérték áfával együtt a COOFFEE s.r.o. részére megfizetendő.

A kiválasztott termék(ek) mellett a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) árak kerülnek feltüntetésre a webshopban.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget.

A jelen ászf hatálybalépésének napján a nettó szállítási díjak a következők:

1.520,- Ft megrendelésenként.

A szállítási díjak változhatnak, melyet minden esetben a jelen ászf-ben közzéteszünk.

A megrendelt termékek árát bankkártyával (PayPal), postai utánvéttel, illetve banki átutalással lehet kifizetni. A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.

Amennyiben banki átutalást választott a vevő a megrendelésben és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a COOFFEE s.r.o. bankszámláján jóváírásra), úgy a COOFFEE s.r.o. szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A vevő által fizetendő általános forgalmi adót a megrendelt termékek és a vonatkozó szállítási költség együttes összegére kell felszámítani. A fizetendő általános forgalmi adó összegét a megrendelés kitöltése alapján számítja ki a program. A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a COOFFEE s.r.o. a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

 

Szállítási feltételek

A megrendelt termékek kiszállítását a COOFFEE s.r.o. végzi. A termékek kiszállításához a COOFFEE s.r.o. alvállalkozóként igénybe vehet fuvarozót, vagy azt maga végezheti el.

A megrendelés beérkezését követő 5 munkanapon belül kerülnek a termékek átadásra a fuvarozónak (ideértve a COOFFEE s.r.o. fuvarozást végző részlegét). A megrendelt termékeket megfelelő csomagolásban adjuk át a fuvarozónak kiszállításra.

A megrendelt termékek fuvarozó részére történő átadásáról (azaz a szerződés teljesítéséről), a COOFFEE s.r.o. e-mailben értesíti a vevőt.

A COOFFEE s.r.o. a fuvarozásra történő átadást követő 3 munkanapon belül szállítja ki a megrendelt termékeket. A fuvarozó alvállalkozó közbenjöttével történő kiszállítás esetén a COOFFEE s.r.o. a fuvarozónak való, fent rögzített átadás határidejéért vállal felelősséget. A fuvarozó alvállalkozónak történő átadást követően a fuvarozó alvállalkozó a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a COOFFEE s.r.o. felelősséget nem vállal.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket, kérjük, őrizzen meg! Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

 

Elállás joga
A jelen ászf alapján a www.oquendo.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégy naptári napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat!

A vevő írásban, e-mailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf "Cégadatok" fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a COOFFEE s.r.o. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni a COOFFEE s.r.o. részére a termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a COOFFEE s.r.o. részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a COOFFEE s.r.o. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A COOFFEE s.r.o. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. A COOFFEE s.r.o. a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

Panaszügyintézés helye, módja
Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.
- levélben: COOFFEE s.r.o. Rol’níckej školy 1519, Komárno 945 25, Slovakia
- e-mailben: info@oquendo.hu
- telefonon: +421 918 54 55 86– munkanapon 09:00-16:00 óra között,
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

COOFFEE s.r.o.